English

Italiano

Русский

Español

Der ganze Kurs auf einer Seite

Lernikursa

Leson 1 Leson 2 Leson 3 Leson 4 Leson 5 Leson 6 Leson 7 Leson 9

LEXIKON de lernikursa

Fule lexikon

Leson 8

WORDA
partikla "hi"
Hu rasmi?
Me ku rasmi? Yu ku rasmi? Non.
Ta hi rasmi.
Ta rasmi ku? Mogbi ta skribi leta? mogbi - vielleicht, möglicherweise
Ta rasmi hi. leta - Brief
Yu hi mus go adar!
Yu mus hi go adar!
Yu mus go adar hi!
Yu mus go adar nau hi!!
kausi-worda "mah" kausi - bewirken, verursachen
kausi-partikla "mah-"
Ta bu lekti kitaba.
Me mah ta lekti kitaba.
Me shwo: "Sey kitaba es verem hao. Lekti ba!" verem - wirklich
Nau ta lekti kitaba.
Yu shwo a me hao habar. habar - Nachricht, Neuigkeit
Yu mah me joi! Yu mah-joi me! mah-joi - glücklich machen
Me treba shwo kun ta.
Mah ta lai ahir! Mah-lai ta a me! mah-lai - bringen, zum Kommen veranlassen
Ye papir. papir - Papier
Me mah-jal papir. Me mah it jal. mah-jal - brennen, verbrennen
Papir jal. jal - brennen (in Brand stehen)
Papir yok.
Doga es inen. doga - Hund
Me mah-aus ta. Me mah ta aus. mah-aus - herausbringen
Doga es ausen.
bikam-partikla "fa-" bikam - werden
In shamba ye shao jen. shamba - Zimmer shao - wenig
Kelke jen zin shamba. Jen fa-pyu. kelke - einige
fa-pyu - mehr werden
Yoshi kelke jen zin. Jen fa-mucho. fa-mucho - viele werden
In shamba ye mucho jen.
Kelke jen chu shamba. Jen fa-meno. chu - verlassen
fa-meno - weniger werden
Yoshi kelke jen chu. Jen fa-shao. fa-shao - wenig werden
In shamba snova ye shao jen.
- May kalam sempre lagi-te hir. Bat yeri it fa-wek. lagi - liegen fa-wek - verschwinden
- Shayad koywan pren-te it.
Dey fini. Fa-nocha. fa-nocha - Nacht werden
Nocha fini. Fa-dey. fa-dey - Tag werden
Hima fini. Vesna lai. Fa-vesna. hima - Winter vesna - Frühling
fa-vesna - Frühling werden
Saif fini. Oton lai. saif - Sommer oton - Herbst
Al fa-oton mucho baum begin mah-lwo lif. al fa-oton - Wenn Herbst wird
lwo - fallen lif - Blatt
mah-lwo - abwerfen
GRAMATIKA
kwel-worda => zwo-worda
Akwa es lenge. akwa - Wasser
Me mah-garme akwa. mah-garme = garmisi mah-garme - aufheizen
Akwa fa-garme. fa-garme = garmifi fa-garme - heiß werden
Akwa es garme.
Me raki auto.
Auto muvi lentem.
Me mah-kway auto. mah-kway - schneller machen
Auto fa-kway. fa-kway - schneller werden
Auto muvi kway.
Kinda es nokalme. nokalme - unruhig
Me mah-kalme kinda. mah-kalme = kalmisi mah-kalme - beruhigen
Kinda fa-kalme. fa-kalme = kalmifi fa-kalme - ruhig werden
Kinda es kalme. kalme - ruhig
Shamba es gande.
Me mah-klin it. mah-klin = klinisi mah-klin - sauber machen
Shamba fa-klin. fa-klin = klinifi fa-klin - sauber werden
Shamba es klin.
Planta es yunge. Planta es nise. planta - Pflanze yunge - jung
Planta kresi. Planta fa-gao. nise - klein, niedrig kresi - wachsen
Planta es gao. gao - hoch fa-gao - hoch werden
Planta fa-lao. lao - alt fa-lao - alt werden
Planta es lao.
Kalam es longe. longe - lange
Me rasmi mucho bay kalam.
Kalam fa-kurte. fa-kurte = kurtifi fa-kurte - kurz werden
Kalam es kurte. kurte - kurz
Klaida es mokre. klaida - Kleidung
Me mah-suhe klaida. mah-suhe = suhisi mah-suhe - trocken machen
Klaida fa-suhe. fa-suhe = suhifi fa-suhe - trocken werden
Klaida es suhe.
Sikin es agude. sikin - Messer agude - scharf
Me kati mucho kosa bay sikin. kati - schneiden
Sikin fa-tupe. fa-tupe = tupifi fa-tupe - stumpf werden
Sikin es tupe. tupe - stumpf
Treba mah-agude it! mah-agude = agudisi mah-agude - scharf machen, schärfen
zwo-worda => kwo-worda
1. gani => gana
rasmi => rasma
2. pi => pia pia - trinken
chi => chia chia - essen
3. gun => gunsa
yao => yaosa yaosa - Wunsch, Verlangen
kwel-worda => abstrakte kwo-worda abstrakte - abstrakt
1. jamile => jamilitaa
vere => veritaa vere - wahr
2. karim => karimtaa karimtaa - Güte, Herzensgüte
gao => gaotaa gaotaa - Höhe
kway => kwaytaa kwaytaa - Geschwindigkeit
TAMRIN

Tradukti fon lidepla inu doiche:

Sey auto es lao, it bu mog muvi basta kway. Treba garmisi akwa.
Por se hi me yao kupi nove-la. Akwa hir garmifi lentem.
Bi karim, mah oli kota wek. Nuy kota lwo-te inu akwa, ta es mokre.
Sey habar ve mah yu joi. Treba suhisi ta.
Me ve jawabi si yu fa-kalme. Ta ve suhifi selfa.
Al fa-vesna oli baum fa-grin. Oli jen he chu shamba.

Tradukti fon doiche inu lidepla:

Verbrenn es sofort! Ich hab's getan.
Es ist nötig den Raum zu säubern. Du wirst nicht alt.
Leson 1 Leson 2 Leson 3 Leson 4 Leson 5 Leson 6 Leson 7 Leson 9